godlo
zdjęcie

Aktualności

Projekt Edukacyjny

Klasy I-III uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Projekt obejmuje kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Poprzez realizację zadań tematycznych uczniowie poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.
Serdecznie zapraszamy rodziców do włączenia się w realizację wybranych zadań.

Biblioteka
Copyright © 2010