godlo
zdjęcie

Aktualności

II Integracyjne spotkania teatralne

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyły się II Integracyjne Spotkania Teatralne. Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”.Wydarzenie współfinansowane było ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „Aktywni razem – cykl integracyjnych imprez artystycznych i sportowych”W imprezie artystycznej udział wzięli dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice, nauczyciele i terapeuci z różnych lubelskich placówek, grupy z:
-Przedszkola Specjalnego nr 11
-Punktu Przedszkolnego „Lolek” przy PSONI Koło w Lublinie
- Szkoły Podstawowej nr 53, Gimnazjum nr 21
- Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej, Ośrodka Wsparcia „Benjamin”
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie.
Spośród zaproszonych gości wytypowano Radę Ekspertów, przedstawicieli różnorodnych instytucji kulturalnych i oświatowych. Ideą Integracyjnych Spotkań Teatralnych było ukazanie efektów wspólnej aktywności twórczej, integracja różnorodnych środowisk, budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością.
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a patronat medialny TVP3 i Radio Lublin.
Miłą niespodzianką była relacja z wydarzenia w programie telewizyjnym Panorama Lubelska. Wspaniałą widownię stanowiły dzieci, młodzież, rodzice i pracownicy związani z wymienionymi placówkami oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.

Zapraszamy do galerii.
Biblioteka
Copyright © 2010