godlo
zdjęcie

Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice,
z uwagi na dynamicznie rozwijającą się w naszym ośrodku sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 (potwierdzone w ostatnich 48 godz. pozytywne wyniki na COVID-19 u trzech nauczycieli i jednego ucznia oraz podejrzenie choroby u kilku innych nauczycieli) informuję, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, od dnia 26.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach IV-VIII oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą odbywały się w trybie zdalnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1870)

Danuta Wach
dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie

Biblioteka
Copyright © 2010