godlo
zdjęcie

Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice,
uprzejmie informuję, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, od dnia 27 października 2020 r., indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą odbywały się w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Wybór formy prowadzenia zajęć będzie dokonywany w porozumieniu z rodzicami uczestników zajęć, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności uczestnika oraz możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania uczestnika.
Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną tryb prowadzenia zajęć rewaliadyjno-wychowawczych może ulec zmianie.

Danuta Wach
dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie

Biblioteka
Copyright © 2010