godlo
zdjęcie

Aktualności

Komunikat z dnia 26.11.2020r.

Szanowni Państwo,

informuję uprzejmie, że działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w okresie od 30 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

w okresie od 30.11.2020 r. do 11.12.2020 r.:
- klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 53 - zajęcia w formie stacjonarnej,
- klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 53 - zajęcia w formie zdalnej,
- dzieci i młodzież uczestniczące w indywidualnych i zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - w uzgodnieniu z rodzicami zajęcia w formie stacjonarnej lub zdalnej,

w okresie od 14.12.2020 r. do 22.12.2020 r.
- klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 53 - zajęcia w formie zdalnej,
- klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 53 - zajęcia w formie stacjonarnej,
- dzieci i młodzież uczestniczące w indywidualnych i zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - w uzgodnieniu z rodzicami zajęcia w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej lub zdalnej w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 53 w SOSW nr 2 w Lublinie oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest sposobem na zapewnienie efektywnej pracy ośrodka przy równoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19.

Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną tryb prowadzenia zajęć może ulec zmianie.

Danuta Wach
Dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie

Biblioteka
Copyright © 2010