godlo
zdjęcie

Aktualności

Informacja o pracy SOSW nr 2 w Lublinie od dnia 25.01.2021

Informuję uprzejmie, że działając w oparciu o § 1a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 92) zajęcia w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, w okresie od 25 stycznia 2021 r. do 05 lutego 2021 r. będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym w sposób następujący:

Termin Klasa Forma pracy
25.01.2021 r. do odwołania I-III stacjonarna
25.01.2021 r. – 29.01.2021 r. IV-VI
VII-VIII
stacjonarna
zdalna
01.02.2021 r.- 05.02.2021 r. IV-VI
VII-VIII
zdalna
stacjonarna
25.01.2021 r. do odwołania dzieci i młodzież uczestniczące w indywidualnych i zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych stacjonarna lub zdalna – w uzgodnieniu z rodzicami

Powyższe zasady organizacji pracy w ośrodku, skutkujące zmniejszeniem liczby uczniów obecnych w jednym czasie w ośrodku, mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ośrodka w sytuacji stałego wysokiego zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19.

Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone będą z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną tryb prowadzenia zajęć może ulec zmianie.

Danuta Wach
Dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie

Biblioteka
Copyright © 2010