godlo
zdjęcie

Aktualności

Organizacja pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie od 15.02.2021 r.

Od poniedziałku - 15.02.2021 r., przywracamy nauczanie stacjonarne we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 53 w SOSW nr 2 w Lublinie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież uczestniczące w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, w przypadku których decyzja o realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej będzie uzależniona od rodziców dziecka.

Jednocześnie wyjaśniam, że dowóz zorganizowany dla dzieci z Lublina, realizowany przez MPK, będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 02.09.2020 r. W kilku przypadkach wystąpiły zmiany w harmonogramie - rodzice tych uczniów o zmianie godzin dowozu zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacji w sprawie dowozu udziela sekretarka Ośrodka.

Informuję, że w sytuacji wzrostu zachorowań, a w związku z tym brakiem możliwości zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, może być podjęta decyzja o przejściu na nauczanie w trybie zdalnym lub hybrydowym. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów rządowych, informacji zamieszczanych na stronie Ośrodka oraz w dzienniku elektronicznym.

Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, zrozumienie i dostosowanie się do zmian w organizacji pracy Ośrodka.

Danuta Wach
Dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie

Biblioteka
Copyright © 2010