godlo
zdjęcie

Aktualności

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”.

Głównym celem programu PoZdro jest poprawa stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych. Wpływ na odpowiednie zmiany nawyków żywieniowych i podniesienie poziomu aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej może przynieść oczekiwane efekty. Dlatego ważne jest przeprowadzenie badań u ww. uczniów pod kątem wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka choroby. Realizatorem programu jest Fundacja Medicover, która posiada doświadczenie w zakresie budowania i realizacji programów zdrowotnych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i krajowym. Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie. placówek oświatowych oraz dostarczenie nowatorskich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. Etap specjalistyczny polegał będzie na objęciu dwuletnią Zintegrowaną Opieką Indywidualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodzin.Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro” został stworzony przez zespół specjalistów – lekarzy, psychologów, dietetyków oraz specjalistów aktywności fizycznej – w celu identyfikacji zagrożeń związanych z cukrzycą u dzieci i młodzieży oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. Program ten pozwoli budować świadomość zdrowotną, która ułatwi podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów sprzyjających zdrowiu dzieci.

W dniu 26.03.2015 r. w ramach pierwszego etapu programu, na terenie naszego Ośrodka, przeprowadzono Kompleksową Analizę Zdrowotną w formie populacyjnych badań przesiewowych uczniów pierwszych klas. Kolejny etap to przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych oraz dostarczenie nowatorskich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. Etap specjalistyczny polegał będzie na objęciu dwuletnią Zintegrowaną Opieką Indywidualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodzin.

Więcej informacji o Programie: www.po-zdro.pl

Biblioteka
Copyright © 2010