godlo
zdjęcie

Aktualności

Publiczna prezentacja osiągnięć Szkoły Promującej Zdrowie

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć szkoły w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie oraz wyników autoewaluacji. W wydarzeniu wzięli udział członkowie społeczności szkolnej: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele społeczności lokalnej i placówek współpracujących z Ośrodkiem w realizacji działań prozdrowotnych. Wśród gości znaleźli się p. Aleksandra Sępoch - Wojewódzki Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, p. Monika Tanikowska – Miejski Koordynator Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Lublinie, p. Anna Prokopiak – Prezes Fundacji Alpha, p. Marcin Rakowski – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, p. Marzena Tytko – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie. Obecna była również p. Dorota Mazurek – szkolny koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia w SOSW nr 1 w Lublinie wraz z grupą uczniów. W wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 47 ze swoimi nauczycielami.

Szkolny koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia p. Stanisława Kasperkiewicz przedstawiła w formie multimedialnej prezentację osiągnięć szkoły w zakresie realizacji zadań: kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększanie aktywności fizycznej.

Ważna częścią imprezy było wspólne przygotowanie warzywnego dania przez uczniów. W czterokolorowych zespołach wspólnie ze starszymi kolegami z SOSW nr 1 i uczniami SP nr 47 wykonali warzywną sałatkę wykazując się wiedzą i umiejętnościami z zakresu zdrowego odżywiania się. W imprezę zaangażowana była również publiczność – wszyscy śpiewali piosenkę o zdrowiu i ilustrowali ruchem przygotowywanie warzywnej sałatki.

Zapraszamy do galerii.
Biblioteka
Copyright © 2010