godlo
zdjęcie

Oferta naszego Ośrodka

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzona jest zintegrowana działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Działalność ta opiera się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i dostosowaniu wymagań i oczekiwań do potrzeb i możliwości dziecka. Realizacji tych założeń służy szczegółowa diagnoza funkcjonalna zawierająca cele i zadania mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju dziecka.

W naszej pracy uwzględniamy możliwości, potrzeby i stopień niepełnosprawności każdego ucznia. Praca z uczniami ma charakter całościowy i zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Punktem wyjścia jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentracja na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków.

Naszym uczniom oferujemy:

Copyright © 2010