godlo
zdjęcie

Ogłoszenia i przetargi

Informacja o zbędnych składnikach majątku

INFORMACJA O ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W LUBLINIE

Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez jednostki, informuję, że Ośrodek posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin z przeznaczeniem ich na realizację zadań statutowych tych jednostek.

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Copyright © 2010