godlo
zdjęcie

Podziękowania

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada,ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Jan Paweł II

Jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim, którzy nam zaufali i pomagają w realizowaniu naszej misji - wspieraniu rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym, które zdecydowały się wesprzeć naszą działalność. Bez Państwa pomocy nasze pomysły i zamierzenia nie byłyby możliwe do realizacji.

Wspierają nas, pomagają nam, możemy zawsze na Nich liczyć:

Rodzice klasy II a Gimnazjum

Serdeczne podziękowania dla rodziców klasy II a Gimnazjum za przygotowanie i dostarczenie ciast na otwarcie wystawy prac plastycznych w WBP.

Państwo Halina i Zbigniew Dulniak - właściciele Zakładu Kamieniarskiego "GRANIT" Dulniak Sp.j.

z Lublina oraz pracownicy Firmy.

Dziękujemy za ogromną, wielokrotną pomoc podczas remontu budynku naszego ośrodka.

Państwo Iwona i Michał Chmielowiec

Dziękujemy za wielką pomoc w urządzaniu sali lekcyjnej - bez Państwa pomocy w klasie nie byłoby tak ładnie.

Pan Marek Chudziak

Dziękujemy za pomoc w organizacji zabawy karnawałowej. Prezenty, jak zawsze, były bardzo smaczne.

Pan Roman Zuń

Dziękujemy za wyjątkową oprawę muzyczną i nagłośnienie zabawy karnawałowej.

Pan Andrzej Zdunek - Dyrektor oraz Pracownicy Domu Kultury LSM

Dziękujemy za wielką życzliwość i nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej. Dzięki Pastwa pomocy inscenizacja w wykonaniu uczniów naszego Ośrodka zyskała wyjątkową oprawę.

Pan Mariusz Kołtun - kierownik Salonu Meblowego Black Red White w Lublinie

Dziękujemy za życzliwość i stałą pamięć o naszych uczniach oraz bezinteresowną pomoc, dzięki której w naszym ośrodku jest coraz ładniej.

Pani Anna Szwajgier

Pani Edyta Kożuch

Dziękujemy za wysiłek i czas jaki poświęciły Panie na opracowanie projektów logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Pan Arkadiusz Klucznik
Dyrektor Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena
oraz Pracownicy Teatru

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu edukacyjno-wychowawczego „Różni, ale tacy sami…” skierowanego do dzieci z lubelskich szkół i przedszkoli.

Dziękujemy za wielką gościnność i miłe przyjęcie przez Pracowników Teatru. Państwa postawa wspiera nas w realizacji idei integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami.

Pan Marek Chudziak

Serdecznie dziękujemy za Mikołajkowe słodkości.
Cieszymy się, że Mikołaj w tym roku znowu o nas pamiętał.

Pani Dorota Krupa

Serdecznie gratulujemy wystąpienia na wojewódzkiej konferencji „Tu jestem. Tak mówię” - alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pani głos, jako rodzica, był bardzo ważny i potrzebny - gorąco za to dziękujemy.

Pani Magdalena Firczuk

Serdecznie gratulujemy wystąpienia na wojewódzkiej konferencji „Tu jestem. Tak mówię” - alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pani głos, jako rodzica, był bardzo ważny i potrzebny - gorąco za to dziękujemy.

Pani dr Anna Bieganowska
Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
UMCS Lublin

Bardzo dziękujemy za prowadzenie wojewódzkiej konferencji „Tu jestem. Tak mówię” - alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, Serdecznie gratulujemy wiedzy merytorycznej a także wysokiego poziomu prowadzenia konferencji. Pani obecność była dla nas dużym wyróżnieniem i zaszczytem.

Pani dr Bożena Sidor-Piekarska
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej
KUL Lublin

Serdeczne podziękowania za udział w wojewódzkiej konferencji „Tu jestem. Tak mówię” - alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz wygłoszenie wykładu pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”. Serdecznie gratulujemy wiedzy merytorycznej a także wysokiego poziomu wygłoszonego wykładu. Pani obecność była dla nas dużym wyróżnieniem i zaszczytem.

Pani Agnieszka Pilch
Prezes Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”

Serdeczne podziękowania za udział w wojewódzkiej konferencji „Tu jestem. Tak mówię” - alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz wygłoszenie wykładu pt. „Sytuacja prawna dziecka z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się”. Serdecznie gratulujemy wiedzy merytorycznej a także wysokiego poziomu wygłoszonego wykładu. Pani obecność była dla nas dużym wyróżnieniem i zaszczytem.

Pan Marek Pietrzak
Firma „Choinki”

Dziękujemy za przepiękną choinkę, która codziennie cieszy oczy naszych uczniów i wprowadza w wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Dzięki Panu nasza szkoła wygląda i pachnie świątecznie.

Pan Mariusz Kołtun
Salon Meblowy Black Red White w Lublinie

Wielkie podziękowania za stałą pamięć o uczniach naszego ośrodka. Państwa pomoc sprawia, że nasz ośrodek pięknie wygląda.

Państwo Halina i Zbigniew Dulniak
Granit Sp.J.

Dzięki Państwa ofiarności nasi uczniowi mogą korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować.

* * *

Podziękowanie dla pana Mieczysława Byczka za ofiarowanie ziemniaków, dzięki czemu udało się zorganizować imprezę ogólnoszkolną wspólnie z Zespołem Szkół nr 9 z okazji Święta pieczonego ziemniaka.

* * *

Podziękowanie dla pana Romana Zunia za oprawę muzyczną w czasie zabawy karnawałowej dla społeczności szkolnej oraz uświetnienie jej grą na saksofonie w wykonaniu pana Mieczysława Wiczuka.

Copyright © 2010