godlo
zdjęcie

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych

Informacja w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej od dnia 1 września 2018 r. funkcję inspektora ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

Informuję, że Zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym od dnia 1 września 2018 roku, można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych, Panem Witoldem Przeszlakowskim można kontaktować się poprzez email: sosw2@iod.lublin.eu

Zastępca inspektora ochrony danych osobowych (IOD) p. Grzegorz Tymecki

Copyright © 2010