godlo
zdjęcie

Sport

Sport i bezpieczeństwo

Podczas zajęć w Miasteczku Ruchu Drogowego uczniowie nabywają umiejętności jazdy na rowerze oraz kompetencje niezbędne do bezpiecznego poruszania się po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni. Wiedza i umiejętności zdobyte w procesie edukacyjnym opartym o Miasteczko Ruchu Drogowego jest podstawą do wyrabiania u uczniów właściwych nawyków i zachowań oraz bazą do aktywnego spędzania czasu wolnego. Cieszymy się, że rodzice doceniają wartość tych zajęć i umożliwiają ich organizację.

Zapraszamy do galerii.
Copyright © 2010