godlo
zdjęcie

Jesteśmy Wśród Was

Nowy adres strony internetowej Stowarzyszenia:www.stowarzyszeniejww.pl

Prośba o  1%.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie odpisu 1% podatku dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz ich Rodzin "Jesteśmy wśród Was".

Numer KRS 0000308770

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin "Jesteśmy wśród Was" rozpoczęło działaność w dniu 24.06.2008. Jest organizacją zrzeszającą nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Lublinie, rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także osoby oferujące swoją pomoc.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodziców: wdrażanie tych osób do aktywnego  życia społecznego, stworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

Stowarzyszenie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2,ul.Głuska 5, 20-439 Lublin, tel/fax 081 744 47 07

Copyright © 2010