godlo
zdjęcie

Informacje dla rodziców

Informacje o świadczeniach socjalnych - stypendium i zasiłek

W poniższych załącznikach znajdują się informacje o stypendium szkolnym oraz zasiłku szkolnym wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie dla ucznia świadczenia

klauzula

Copyright © 2010