Czas wolny w internacie - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Tag img 18.06.2024, 16:58
Article heading icon

Czas wolny w internacie

Czas wolny w internacie

Stale rozwijamy bazę pomocy dydaktycznych. Dzięki temu nasi wychowankowie ciekawie i różnorako spędzają czas.
Praca w oparciu o przedstawione na fotografiach pomoce pozwala doskonalić percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczyć mięśnie dłoni i palców (ćwiczenia wyczuwania palców), a także rozwijać operacje myślowe, umiejętność kojarzenia i prostego wnioskowania.