godlo
zdjęcie

Aktualności

Zaproszenie na konferencję

Otwarta droga - kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością
Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
Zaproszenie na konferencję
„Otwarta droga – kierunki w edukacji osób
z niepełnosprawnością”
Lublin, dnia 2 grudnia 2016 r.
Miejsce konferencji: Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.
Organizatorem konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”. Konferencja jest częścią projektu „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie http://stowarzyszeniejww.pl/ ) na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie wpłaty w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) do dnia 22 listopada 2016 r. na konto Stowarzyszenia:

nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin
„Jesteśmy wśród Was”
20-439 Lublin, ul. Głuska 5
Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek „Otwarta droga”
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przekazanie informacji na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2016 r.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek.

Kontakt z Organizatorem:
tel.: 81 7444707 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.plStowarzyszenie
na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie
oraz Ich Rodzin
„Jesteśmy wśród Was”Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Regulamin konferencji

Program konferencji

Biblioteka
Copyright © 2010