Nabór wniosków na realizację usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Nabór wniosków na realizację usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością

Usługi asystenta osobistego mogą być realizowane 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Polegają w szczególności na pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Program usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością zapewnia bezpłatne wsparcie:

  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 360 godzin rocznie dla:
    • o osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
    • o dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Do limitu godzin wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.


Aby skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty (karta zgłoszenia, oświadczenie) oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38 (niski parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.


Wnioski przyjmowane są do 16 lutego 2024 r.


Formularze są dostępne w załącznikach poniżej. Można je również pobrać w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin przy ul. Zana 38 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Nowy Świat 38.