Opieka stomatologiczna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019, poz.1078) opieka stomatologiczna dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie będzie sprawowana przez:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Dra Witolda Chodźki 6.
Zasady korzystania z opieki stomatologicznej:

 1. Korzystanie z opieki stomatologicznej jest dobrowolne.
 2. Opieka stomatologiczna jest bezpłatna.
 3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży po ukończeniu 18 roku życia;
 • leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i młodzieży.
 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych wyrażają pisemną zgodę na sprawowanie opieki stomatologicznej we wskazanym gabinecie stomatologicznym.
 2. Uczniowie pełnoletni, nie pozbawieni zdolności do czynności prawnych, wyrażają pisemną zgodę na sprawowanie opieki stomatologicznej samodzielnie.
 3. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne będą wykonywane w obecności wychowawcy klasy. Po wizycie w gabinecie stomatologicznym rodzice uzyskają informację o stanie zdrowia dziecka.
 4. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (np. leczenie zęba) udzielana będzie jedynie w obecności rodzica.
 5. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zabieg stomatologiczny rodzic powinien zgłosić się do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego w Lublinie osobiście lub telefonicznie w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej oraz ustalenia terminu zabiegu. Przy osobistym lub telefonicznym kontakcie należy powoływać się na porozumienie zawarte pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie a Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie.

Numery telefonów:
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – numer telefonu do rejestracji 81 502 18 49;
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży po ukończeniu 18. roku życia – numer telefonu do rejestracji 81 502 18 26;
leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym – numer telefonu do rejestracji 512 919 090.

Rodzic, zgłaszając się na zabieg stomatologiczny powinien posiadać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z miejskiego bądź powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, informację o przyjmowanych lekach, jednostkach chorobowych dziecka oraz oznaczenie laboratoryjne grupy krwi dziecka, jeśli taką posiadają. W przypadku braku takiego dokumentu Uniwersyteckie Centrum Stomatologii wypisze skierowanie na bezpłatne oznaczenie grupy krwi, jak również na inne badania, które są niezbędne do przeprowadzenia zabiegu.