Prośba o 1,5% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Prośba o 1,5%

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” działające przy SOSW nr 2 na rzecz Państwa i Państwa dzieci, jak co roku zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku od dochodów za miniony rok.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie zrealizowało wiele zadań na rzecz uczniów i wychowanków SOSW nr 2 w Lublinie, Ich Rodzin oraz całej społeczności szkolnej. Realizacja tych zadań możliwa była dzięki Państwa wpłatom, otrzymanym darowiznom, wkładowi własnemu Stowarzyszenia, dofinansowaniom otrzymanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym zorganizowane zostały:

  • projekt „Poznajemy osobliwości Lubelszczyzny” -wycieczka do Ranczo Arka w Sernikach;
  • projekt „Przygoda czeka -wycieczka do Kompleksu Turystycznego w Bałtowie”;
  • projekt „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, w ramach którego przeprowadzone zostały cykliczne grupowe zajęcia z dogoterapii dla Podopiecznych naszego stowarzyszenia;
  • projekt „Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych (…)”, w ramach którego została opracowana, wydrukowana i przekazana naszym Podopiecznym publikacja „Uczymy się żyć razem”, zakupiony został sprzęt multimedialny w postaci laptopa z oprogramowaniem Boardmaker dla naszych Podopiecznych;
  • projekt „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów (…)”, w ramach którego przeprowadzono cykl spotkań szkoleniowych dla Rodziców: „Chcę się bawić – Jak wspierać zabawę dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością?”, „Tzw. Trudne zachowania - czyli co?” oraz terapeutów: „PAP/ACA Przystosowana aktywność poznawcza Adapted Cognitive Activity Metoda kompetencji poznawczych ucznia z głęboka wieloraką niepełnosprawnością”, „Tzw. Trudne zachowania - czyli co?”;
  • projekt „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”, podczas którego podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu różnorodnych działaniach: przygotowanie i zaprezentowanie swojej twórczości podczas wystawy prac plastycznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, udział w wystawie fotograficznej „Aktywni w obiektywie” na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, udział w Treningu Aktywności Społecznej, w tym: wyjeździe na zajęcia do Muzeum Narodowego na Zamku Lubelskim, do kina Cinema City, wyjściu do restauracji, spotkaniu teatralnym z Teatrem Brzechwa. W ramach w/w projektu zorganizowana została Wojewódzka Konferencja „Pokonując bariery – detereminanty aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Otrzymany od Państwa 1,5% podatku może przyczynić się do organizacji każdego z zaplanowanych i pozytywnie zaakceptowanych projektów, którego uczestnikiem będzie Państwa dziecko lub sami Państwo, a uzyskane środki finansowe będą stanowić istotną pomoc w realizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.

Gorąco liczymy na Państwa wsparcie.

Stowarzyszenie "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"

KRS: 0000308770

Nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000