Nabór wniosków o dofinansowania PFRON - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Nabór wniosków o dofinansowania ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami

Jak co roku, od 1 stycznia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie wsparcia indywidualnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.


Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu, w zakładce Informacje dla osób niepełnosprawnych. Również pedagog szkolny – Jolanta Grabczak udziela pomocy w zakresie pozyskiwania środków z PFRON.
Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin – ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin lub wysłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl).


Z pracownikami MOPR można kontaktować się w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie pod numerami telefonu:

  • 81 466 53 90 - dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • 81 466 53 91 - dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
  • 81 466 53 92 - porady i informacje dotyczące zadań Działu ds. osób niepełnosprawnych,
  • 81 466 53 93 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
  • 81 4665394 - dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • 81 466 53 95 - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • 81 466 53 96 - dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i WTZ,
  • 81 466 53 97 - program Aktywny Samorząd.