Dane kontaktowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Dane kontaktowe


Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”
Adres siedziby: ul.Głuska 5, 20-439 Lublin,
tel/fax 081 744 47 07

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Danuta Zofia Gruszka
Wiceprezes - Sylwia Jakóbczyk
Sekretarz – Dorota Smoląg
Skarbnik – Iwona Katarzyna Ciesielska

Numer KRS 0000308770

Numer konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000