Rada Rodziców - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Skład i kontakt z Radą Rodziców

Skład Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

Anna Józefowicz – przewodnicząca
Justyna Kijek - zastępca przewodniczącej
Iwona Chruściel – skarbnik
Wioletta Kosior – sekretarz

Komisja rewizyjna:
Anna Kołodziej
Karolina Kowalczyk
Magdalena Pyłypczuk

Do kontaktowania się Rady Rodziców z Rodzicami jest specjalnie utworzony e-mail. Można pisać na dowolny temat i poruszać dowolne tematy, a my w miarę możliwości będziemy odpisać na Państwa tematy i ewentualne prośby:
radarodzicowsosw2@yahoo.com

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż dnia 29.09.2023 r. uchwaliła wysokość dobrowolnych składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 50 zł dla wszystkich rodziców, a 30 zł dla rodziców posiadających dwoje dzieci w naszym Ośrodku.

Rada Rodziców jednocześnie przypomina, iż środki pieniężne funduszu Rady Rodziców są gromadzone na koncie w Nest Bank SA. o numerze rachunku:
13 1870 1045 2083 1075 1085 0001

Serdecznie dziękujemy za wpłaty

Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Józefowicz