Ogród Zmysłów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Ogród Zmysłów

Edukacja przyrodnicza stwarza możliwości obcowania uczniów z przyrodą w trakcie różnorodnych aktywności. Założenie szkolnego ogrodu zapewnia uczniom kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna. Edukacja przyrodnicza jest bezpośrednio połączona z edukacją ekologiczną. Ważnym krokiem w edukacji ekologicznej jest stworzenie możliwości odczuwania radości z kontaktu z przyrodą. Jest to możliwe poprzez stały, regularny i bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, a co za tym idzie poznanie świata poprzez wzrok, słuch, zapach, smak i dotyk.

Głównym założeniem ogrodu sensorycznego jest uwzględnienie oddziaływania na wszystkie pięć zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Doskonałym uzupełnieniem oddziaływania ogrodów sensorycznych jest umożliwienie uczniom samodzielnej pracy przy ich powstawaniu. Pozwala to na zwiększenie samodzielności i zaradności oraz poszerzenia ich kompetencji społecznych.

W ramach innowacji zostaną przygotowane skrzynie do zasadzenia roślin ozdobnych/ warzyw (nowalijek). W skrzyniach na wiosnę zostaną posiane nasiona warzyw, uczniowie będą pielęgnować rośliny. Ponadto ze wsparciem nauczycieli będą dbali o zieleń wokół terenu szkoły. Z wyhodowanych warzyw uczniowie przygotują zdrowe sałatki i przekąski. Rodzice włączą się w realizację innowacji poprzez udział w warsztatach kreatywnych z wykorzystaniem darów jesieni oraz dzielenie się sadzonkami kwiatów, bylin i warzyw.