Mały naukowiec - badacz i odkrywca - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Mały naukowiec - badacz i odkrywca

Innowacja pedagogiczna: „Mały naukowiec – badacz i odkrywca” realizowana jest podczas zajęć wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej w grupie: III i XII.

Inspiracją do powstania innowacji była sentencja Konfucjusza:
„Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż – a zapamiętam,
Pozwól mi działać, a zrozumiem!”.

Powszechnie wiadomo, że dzieci posiadają w sobie niezwykłą ciekawość świata. Wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, wszystko zobaczyć. Dzieci najwięcej uczą się poprzez obserwację, doświadczenie, eksperymentowanie i poprzez zabawę. Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, jest dla nich prostsze, gdy to, czego mają się nauczyć budzi ich zainteresowanie.

Zatem najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka, ponieważ aktywizują wszystkie zmysły.

Zabawa badawcza dostarcza dzieciom niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem otaczającego świata. Jest doskonałym sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka.

W zabawie badawczej pełne zadowolenie daje możliwość działania prowadzące do odkrycia nieznanego, a przyjemnością jest zaś sam proces odkrywania.

Przeprowadzanie eksperymentów uczy rozumowania przyczynowo – skutkowego, wspomaga naukę logicznego myślenia i pobudza wyobraźnię. W procesie poznawczym, podczas wykonywania doświadczeń występuje też element zaskoczenia, który stymuluje koncentrację i budzi emocje oddziałujące na sprawne funkcjonowanie mózgu oraz pamięci. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wspólna zabawa zacieśnia relacje, stanowi element integracji między rówieśnikami.

Eksperymentowanie, obserwowanie i badanie świata sprzyja rozwijaniu zainteresowań, talentów i pasji u dzieci.

Rolą zaś nauczyciela jest zapewnienie dziecku możliwości poznawania otaczającego je świata poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nim i zjawiskami w nim występującymi. Jego zadaniem jest rozbudzenie ciekawości dziecka otoczeniem.

Głównym celem innowacji jest

wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata i praw nim rządzących.

Dzieci będą wzbogacały swoją wiedzę, doskonaliły swoje umiejętności praktyczne w obcowaniu z otaczającym je światem przez obserwację i działania. Będą doskonaliły współpracę w grupie i parach. Będą usprawniały zdolność respektowania reguł i zasad panujących w grupie. Kształtowały umiejętność naśladowania prawidłowych wzorców funkcjonowania. Nabywały nawyków bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. Kształtowały postawę proekologiczną.

Innowacja obejmuje następujące obszary:

  • kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
  • komunikacyjnych,
  • stymulowanie deficytów rozwojowych,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Podczas innowacji dzieci dowiedzą się m.in.: Czy rośliny piją wodę?, Jak się rozkładają śmieci?, Czy rośliny potrzebują słońca?, Jak powstaje wulkan?, Skąd się bierze deszcz? Poza tym wyprodukują własną sól. Sprawdzą, czy sok z cytryny naprawdę zawiera wit. C.