Kolorowe tygodnie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Kolorowe tygodnie

Głównym założeniem innowacji Kolorowe tygodnie – wielozmysłowe poznawanie świata w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów oraz zabaw z kolorami wykorzystując wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata i jego doświadczanie.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym obcując przez cały tydzień z jednym kolorem, poprzez udział w różnorodnych aktywnościach pozwalających na doświadczanie kolorów wszystkimi zmysłami m.in. doświadczanie bogactwa świata przyrodniczego, oglądanie różnych obiektów w danym kolorze, manipulowanie w masach sensorycznych, zabawach ruchowych, wykonywanie prac plastycznych, zakładanie ubrań w danym kolorze; na pewno w sposób pełniejszy poznają i utrwalą daną barwę. Zaplanowane wielozmysłowe działania z kolorami będą wpływać pozytywnie na integrację zmysłów i optymalny rozwój całego organizmu, wywierać pozytywny wpływ na rozwój mowy, wspomagać procesy poznawcze. Jest to innowacja organizacyjna. Nowatorstwo innowacji polega na tym, że każdego miesiąca przez jeden tydzień uczniowie będą wg ustalonego planu działań/ aktywności wielozmysłowo poznawać jeden kolor. Każdy tydzień będzie kończył się obchodami tzw. Dnia Koloru, do którego przygotowania włączeni zostaną rodzice.

Począwszy od października uczniowie każdego miesiąca przez cały tydzień wg ustalonego planu działań poznają wybrany kolor wykorzystując różne zmysły.

Tydzień poświęcony jednemu kolorowi będzie wyglądał następująco

  • Poniedziałek – wprowadzenie koloru, aktywności skupione wokół zmysłu wzroku,
  • Wtorek – działania angażujące zmysł smaku i węchu
  • Środa - zajęcia muzyczno-ruchowe stymulujace zmysł dotyku i propriocepcję
  • Czwartek – tworzenie kreatywnych prac plastycznych w danym kolorze, które będą prezentowane na wystawie plastycznej na korytarzu szkolnym
  • Piątek – obchody Dnia Koloru – dzieci przychodzą w tym dniu w ubraniach w kolorze poznawanym w danym miesiącu, będą uczestniczyć w kolorowym pokazie mody, w różnych zabawach z wykorzystaniem rekwizytów w danym kolorze i zabawek przyniesionych z domu.

W czerwcu do obchodów Dnia Koloru Czerwonego zaproszeni zostaną rodzice. Będą oni mogli również zobaczyć wystawę plastyczną podsumowującą kreatywne działania prowadzone w ramach innowacji.