Zasady organizacji dowozu uczniów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Zasady organizacji dowozu uczniów

W dniu 27 sierpnia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 94/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia Zasad organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin.

Zarządzenie oraz Zasady przewozu uczniów a także wszystkie druki dotyczące zbiorowego dowozu uczniów do Ośrodka w roku szkolnym 2023/2024