Dyrekcja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Dyrekcja

  • Dyrektor mgr Iwona Lal
  • Wicedyrektor mgr Magdalena Lakowska
  • Wicedyrektor mgr Beata Sokołowska
  • Wicedyrektor mgr Justyna Kułak