Na całej połaci śnieg - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Tag img 23.01.2024, 10:31
Article heading icon

Na całej połaci śnieg

Dzieci poznają materiał imitujący śnieg

Dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, w okresie zimowym, najczęściej mają bardzo ograniczoną możliwość korzystania z uroków tej pory roku. Dlatego uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW nr 2 (unikając katarów i przemrożonych rąk) poznawały materiał imitujący śnieg. Później z pomocą tworzyły zimowy krajobraz korzystając z różnych sensorycznych materiałów.